ZMLUVY ZMLUVY

 

 Dátum           Popis                                      Dodávateľ                                 Kópia v pdf

  27.10.2022   Zmluva o prevodeVT            DEUS                                  Zmluva o prevode VT

  26.6.2022     Zmluva  o dovoze potravín     Pavol Krajňak                    Zmluva 2/22 

 16.3.2022      Kúpna zmluva                        Ing. Branislav Duleba       Kúpna zmluva 16.2.2022

  20.1.2022     Zmluva č. 309070APC5        PPA                                   Zmluva o poskytnutí NFP  

2021

 18.10.2021     Zmluva o pôžičke                  Helena Babejová              Zmluva o pôžičke

   5.10.2021     Kúpna zmluva 1/21                Helena Babejová             Kúpna zmluva - pozemok 1/2021

 20.7.2021       Dotácia                                  Predseda PSK                  Zmluva č. 1296/2021/OPR

   2.8.2021      Prenájom  kanc. priestorov    USPS Kr. Porúbka            Nájomná zmluva 1/2021

 18.3.2021     Dodatok č.1 k zmluve o 

                       vypožičke                               ŠÚ SR                               Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

2020

31.12.2020  Aktiváčna činnosť § 54        ÚPSVR                                

  Dohoda č. 20/34/054/387 - o zabezečení podmienok vykonavania aktivačnej činnosti formou dobrovoľnickej služby uzatvorená podľa §54

31.12.2020   Aktiváčna činnosť §12        ÚPSVR                                 

  Dohoda č. 20/34/012/53 - o             pomoci v hmotnej núdzi uzatvorená podľa §12

 31.12.2020   Aktivačná činnosť § 10      ÚPSVR                                 

  Dohoda č.20/34/010/083 -o pomoci v hmotnej núdzi uzatvorená podľa § 10

30.11.2020    SDB  - tablet                       ŚÚ SR                                     Zmluva o vypožičke  z 30.11.2020

 22.10.2020   Určenie zodp. osoby          BM PROTECT s.r.o.                Zmluva o dielo 20.10.2020  

28.5.2020      Zmluva o dielo      SVIDGAZ  s.r.o.

    Zmluva o dielo 022020

2019

 21.5.2019    Ukladanie ZKO na skládku    SARO Slovakia s.r.o.              Zmluva o poskytovaní služieb

2.5.2019     Zber  a preprava ZKO           TS Mesta Svidník             

                        Zmluva o zbere, preprave komunálného a iného odpadu

25.9.2019   Spon.dar na  záhr. traktor      VaRen Svidník       

                                                                       Darovacia zmluva 1/2019

7.12.2019       Vypisy z b.ú. elektronicky  VÚB, a.s. Svidník

                                       Zmluva oektronických službách  - výpisy

7.12.2019       Dotačný účet                           SLSP, a.s. Svidník 

                                       Zmluva o bežnom účte SPORObusiness - dotácie 

2016

19.4.2016       Separovaný odpad                  ENVIPAK, a.s.

                                          Zmluva VMIO 201510A o odpadoch

16.2.2016    Porad. a odborná činnosť      MGP Milan Groško  

                   Zmluva o poskytovaní služieb -  prevadzkovanie pohrebiska