PHSR PHSR

    SPOLOČNÝ PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO
       ROZVOJA OBCÍ MAS DUKLA NA OBDOBIE 2019-2027- o