SAMOSPRÁVA KONTAKTY SAMOSPRÁVA KONTAKTY

Adresa:

Obecný úrad Krajná Porúbka

090 05  Krajná Porúbka 28

Starosta : Helena Babejová

IČO: 00330612

Tel: +421917162403

e-mail: obec.krajnaporubka@centrum.sk

web: krajnaporubka.dcom.sk

 

Zástupca obce: Vladislav Duleba

Poslanci obecného zástupiteľstva:

Jozef Bugeľ

Vladislav Duleba

Miroslav Kandravý

Mária Siňarová

Jozef Vančišín

Kontrolor obce: Ing. Indrida Štochmalová

počet obyvateľov: 44

rozloha obce: 373 m2

prvá písomná zmienka: v roku 1582