Krajná Porúbka - Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky Krajná Porúbka - Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky

 
Duchovný správca cirkevných obcí: jerej Mgr. Marián Derco
Medvedie 20
090 05 Krajná Poľana
0915 651 199
marian.derco@gmail.com